Aktualności
Święto Jednostki Wojskowej NIL
08.10.2015
11 września 2015 roku, po raz siódmy odbyły się w Krakowie na Pychowicach uroczystości związane ze Świętem Jednostki Wojskowej NIL.

11 września 2015 roku, po raz siódmy odbyły się w Krakowie na Pychowicach uroczystości związane ze Świętem Jednostki Wojskowej NIL.

W uroczystości uczestniczyli m.in Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. Jerzy Gut, przedstawiciel Inspektoratu Wojsk Specjalnych Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych płk Stanisław Gara, dowódcy Jednostek Wojsk Specjalnych, przedstawiciele władz samorządowych i jednostek Garnizonu Kraków, jak również przedstawiciele kół kombatanckich, a także Bractwa Kurkowego w Krakowie policji i straży granicznej oraz byli żołnierze jednostki.

Zwracając się do żołnierzy i pracowników wojska, dowódca Jednostki płk Mirosław Krupa podkreślił ich wkład w rozwój jednostki i podkreślił rolę jaką jednostka pełni w ramach realizacji przedsięwzięć wynikających z zoobowiązań sojuszniczych "Naszą wysoką gotowość potwierdza nasze uczestnictwo w wielu ćwiczeniach narodowych i wielonarodowych oraz pełnienie dyżuru bojowego w ramach przedsięwzięć wynikających z zobowiązań sojuszniczych w ramach Sił Odpowiedzi NATO (zestaw SON 2015) oraz PKW KFOR (...) Święto Jednostki, to okazja do podziękowania żołnierzom i pracownikom za włożony wysiłek w sprawne funkcjonowanie i osiągnięte efekty szkoleniowe i wychowawcze”. Dowódca Jednostki podziękował również przełożonym i sympatykom jednostki za pomoc oraz życzliwość, na którą zawsze żołnierze JW NIL mogą liczyć.

W swoim przemówieniu, Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych podkreślił, jak ważnym elementem jest Jednostka Wojskowa NIL, która w siedem lat stała się „filarem w wielu obszarach dla Rodzaju Sił Zbrojnych, jakim są Wojska Specjalne”.

Święto Jednostki było również okazją do wręczenia żołnierzom odznaczeń i wyróżnień. Kilkunastu żołnierzy z rąk Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych odebrało medale i odznaczenia przyznane przez prezydenta RP. Tradycyjnie już, w dniu święta nadano Odznaki Pamiątkowe Jednostki.

Następnie Dowódca KWS oraz Dowódca JW NIL wręczyli wyróżnienia i nagrody zwycięzcom IV edycji nocnego marszu „Śladami gen. NILA – od zmierzchu do świtu”.

Uroczysty apel zakończono złożoniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem Patrona gen. Augusta Emila Fieldorfa NILA oraz pod Obeliskiem gen. Potasińskiego.

 

<<GALERIA>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych