Aktualności
WOLNE STANOWISKA DLA SPECJALISTÓW W KORPUSIE OFICERÓW I PODOFICERÓW w JW NIL
22.06.2015
WOLNE STANOWISKA DLA SPECJALISTÓW W KORPUSIE OFICERÓW I PODOFICERÓW w JW NIL

WOLNE STANOWISKA DLA SPECJALISTÓW W KORPUSIE OFICERÓW I PODOFICERÓW w JW NIL (WOJSKA SPECJALNE) - KRAKÓW

                                                                   


Zainteresowanych kandydatów zapraszamy do przesłania swoich cv: pocztą - ul.Tyniecka 45, 30-901 Kraków, e-mail - nil@wp.mil.pl lub fax - 261-132-510

Aktualne CV powinno zawierać w szczególności:

 

- aktualny stopień wojskowy i datę mianowania;

- posiadane wykształcenie cywilne i wojskowe;

- posiadane kwalifikacje;

- aktualne stanowisko służbowe oraz SW;

- przebieg służby wojskowej;

- posiadane poświadczenie bezpieczeństwa;

- stopień znajomości języków obcych;

- telefon kontaktowy.

 

Kandydaci spełniający warunki zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną i egzamin z wf .

 

Brakujące stanowiska:  PDF., PDF.ST.

Specjalności: Łączność, Logistyka, Informatyka, Rozpoznanie.

 

Nie posiadamy wolnych stanowisk dla szeregowych i starszych szeregowych.

 

Kontakt z komórką kadrową:


Oficer sekcji tel: 261-132-505

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych