Aktualności
09.02.2015
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi warsztatów malarsko - fotograficznych przygotowanych przez Fundację „Nikt nie zostaje”.

   Warsztaty Malarsko-Fotograficzne „Śladami Józefa Chełmońskiego” są projektem Fundacji „Nikt nie zostaje”, przygotowanym w celu wsparcia weteranów, weteranów poszkodowanych w misjach wojskowych poza granicami kraju oraz ich rodzin.
 
    Warsztaty, w których przewiduje się udział 45 weteranów, weteranów poszkodowanych i członków ich rodzin, zostaną przeprowadzone w terminie 28.05 - 6.06.2015 r., w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, miejscu niezwykle ważnym dla polskiej kultury, którego rezydentami było wiele zasłużonych dla narodowej kultury postaci, m.in. Jerzy Waldorff. W pałacowych wnętrzach, mieszczących największą w Polsce ekspozycję obrazów Józefa Chełmońskiego, wielkiego malarza, którego stulecie śmierci obchodzono w 2014 r., oraz w parkowych plenerach, w których będą organizowane zajęcia dwóch grup warsztatowych: malarskiej i fotograficznej. Twórczość Józefa Chełmońskiego, miejsca i pejzaże związane z jego życiem będą stanowiły źródło inspiracji i artystycznych poszukiwań uczestników warsztatów.
  
   O    jak najlepszy poziom zajęć edukacyjnych i artystycznych zadba dobrana ze szczególną pieczołowitością kadra instruktorska, osoby legitymujące się znakomitą znajomością warsztatu malarskiego i fotograficznego, posiadające na swoim koncie liczne osiągnięcia artystyczne. Pod ich kierunkiem uczestnicy warsztatów we wspierającym środowisku, będą uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych a następnie będą mogli tworzyć obrazy i zdjęcia, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które będą mogły być z nich odczytane. Dzięki temu pełniej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności, tworząc warunki do trwałej pozytywnej zmiany w postrzeganiu własnej osoby i swojego funkcjonowania w środowisku społecznym i relacjach interpersonalnych.
 
   Tematyka zajęć grupy malarskie będzie dotyczyła głównie pejzażu i portretu, a poszukiwania twórcze będą zorientowane na miejsca i krajobrazy związane z twórczością Józefa Chełmońskiego. Program grupy fotograficznej skupiać się będzie na poszukiwaniu harmonii w naturze poprzez wykorzystanie zasad budowania obrazu. Przy pomocy kompozycji i zasad estetycznych powstające fotografie będą "szukać" harmonii i porządku w krajobrazie, portrecie i przedmiotach występujących wokół człowieka. Zajęcia z cyfrowej obróbki zdjęć przewidziano w siedzibie Akademii Fotografii w Pałacu kultury i Nauki w Warszawie. Szczegółowy program warsztatów będzie uwzględniał poziom
wiedzy i umiejętności artystycznych, określony przez beneficjentów w formularzach zgłoszeniowych.
 
   Uzupełnieniem programu edukacyjno-artystycznego warsztatów malarsko- fotograficznych będzie poszukiwanie inspiracji twórczych w „skarbnicach” polskiej kultury - np. wnętrzach i ekspozycji Zamku Królewskiego w Warszawie. Uczestnicy warsztatów wezmą udział w spektaklu teatralnym i kameralnym koncercie Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, odwiedzą Dworek Józefa Chełmońskiego oraz Muzeum Lwowa i Kresów Płd.-WSch. w Kuklówce.
 
    Zgodnie z założeniami warsztatów, niezależnie od ich walorów edukacyjnych i artystycznych uczestnicy warsztatów będą mieli również możliwość udziału w bezpłatnych konsultacjach psychologicznych czy z zakresu doradztwa pedagogiczno-psychologicznego.
 
    Warsztaty, organizowane po raz pierwszy w tak interesującej formule dla weteranów poza środowiskiem wojska, przewidziano do realizacji przy wykorzystaniu metod arteterapii. Wsparcia przy ich organizacji udzielają: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, Departamenty i instytucje Ministerstwa Obrony Narodowej właściwe w sprawach wsparcia weteranów oraz kultury, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Garnizonu Warszawa, a także Akademia Fotografii w Warszawie. 
  

  
  
Szczegóły: www.niktniezostaje.net.pl/index.php/warsztaty

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych