Historia

Jednostka Wojskowa "NIL"

 

Jednostka powstała 2 grudnia 2008 roku jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych.

    JW 4724 zgodnie z Decyzją Nr 208/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie nadania imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta Jednostki nosi imię patrona - gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „NILA”, twórcy i pierwszego dowódcy Kedywu KG AK oraz obchodzi Święto dnia 6 września.

    Zgodnie z Decyzją Nr 173/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Jednostkę Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych im. gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „NILA” dziedziczy tradycje Kedywu KG AK.

    Jednostka Wojskowa NIL została powołana do realizacji zadań wsparcia informacyjnego, dowodzenia i zabezpieczenia logistycznego operacji specjalnych prowadzonych przez Wojska Specjalne w kraju oraz poza jego granicami, w układzie narodowym i sojuszniczym.

Zasadnicze obszary działalności Jednostki Wojskowej NIL:
-    Organizowanie i realizowanie przedsięwzięć związanych z systemem dowodzenia wojsk specjalnych.
-    Zabezpieczenie informacyjne operacji specjalnych poprzez wydzielenie elementów wsparcia dla zadaniowych zespołów bojowych oraz komponentów wojsk  specjalnych.
-    Zabezpieczenie systemu dowodzenia i kierowania komponentów wojsk specjalnych w misjach i operacjach realizowanych w ramach kontyngentów i zobowiązań sojuszniczych.
-    Organizowanie systemu zabezpieczenia logistycznego na potrzeby funkcjonowania jednostek wojsk specjalnych oraz realizacji operacji specjalnych.
-    Zabezpieczenie finansowe i logistyczne jednostki oraz Dowództwa Wojsk Specjalnych.
-    Realizowanie zakupów na potrzeby wojsk specjalnych.

    W dniu 4 września 2010 roku Jednostka Wojskowa NIL otrzymała sztandar  jednostki z rąk Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha ufundowany przez Wojewodę Małopolskiego i Bractwo Kurkowe.

    Z dniem 1 października 2011 roku Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych przeformowana została do nowego etatu i otrzymała nazwę Jednostka Wojskowa NIL.

Jednostką dowodzi płk Mirosław KRUPA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych