Symbolika
 
4 września 2010 roku w Krakowie odbyły się uroczyste obchody święta Jednostki Wojskowej 4724. Podczas uroczystego apelu JW 4724 otrzymała Sztandar jednostki z rąk Ministra Obrony Narodowej Pana Bogdana Klicha. Sztandar został ufundowany przez społeczeństwo małopolski. Sztandar przyjął Dowódca płk Mariusz SKULIMOWSKI.

 

Oznakę jednostki stanowi tarcza, na której umieszczone są poprzecznie - od góry, w kolejności, trzy kolory: czarny, zielony i niebieski – będące odzwierciedleniem trzech rodzajów taktyki stosowanej przez żołnierzy Jednostki: w terenie zurbanizowanym i leśnym oraz w środowisku wodnym. Wokół noża opleciony smok nawiązuje w swym wyglądzie do smoka za Wzgórza Wawelskiego – symbol jednoznacznie związany z Krakowem (miejscem stacjonowania Jednostki).

 

Odznakę stanowi tarcza, na której osi nałożony jest nóż szturmowy – symbol jednostek specjalnych. Na głowni noża umieszczony jest półokrągły (ze skierowanymi w dół zakończeniami, ozdobionymi podwójnym wąsem poza zarysem tarczy) stylizowany zwój papirusu, na którym znajduje się napis: NIL,
będący pseudonimem patrona jednostki gen. Augusta Fieldorfa NILA.
Na głowni noża nałożona jest odznaka pamiątkowa „KEDYWU” - Jednostki, której tradycje dziedziczy JW NIL. Odznakę stanowi bagnet o kształcie miecza rzymskiego, na którego ostrzu, pod jelcem, umieszczony jest znak „Polski Walczącej”, na jelcu zaś napis KEDYW.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych